Brandweer: fietsen met de remmen dichtgeknepen?


woensdag, 23 november, 2016
De huidige brandweerkazerne in Niel

In de gemeenteraad gisteren was er heel wat commotie rond de brandweer in Niel, en dan vooral over de toekomstvisie rond de huidige brandweerkazerne. Een discussie die zich ook vandaag voortzette in een pamflet dat gebust werd en discussies op Facebook.
CD&V Niel keurde de ‘gemeentelijke fiche’ - dit is de beleidsvisie voor de toekomst met betrekking tot de hulpverlening in Niel - mee goed. Een bewuste keuze.

Uit de documenten die werden voorgelegd en de toelichting die eerder al door Kolonel Maudens werd gegeven aan de gemeenteraadsleden, blijkt immers dat

1. de huidige kazerne in Niel open blijft tot er een nieuwe kazerne is, die met zeer grote waarschijnlijkheid op Niels grondgebied wordt gebouwd. Dat zal wellicht nog 5 tot 8 jaar duren;

2. de dienstverlening in Niel er niet op achteruitgaat: elk punt in Niel zal nog steeds binnen de kortst mogelijke tijd bereikbaar blijven;

3. het korps in de toekomst overwegend een vrijwilligerskorps zal zijn.

Drie belangrijke punten, die voor ons de basis uitmaken van een realistisch plan dat niet slecht is voor Niel.
Ook al ligt de juiste locatie voor de nieuwe kazerne nog niet formeel vast, toch is het vrij zeker dat deze op Niels grondgebied komt in de omgeving van Den Boomgaerd / Waterfront. Dat is zeker geen slechte plaats voor een nieuwe kazerne, en altijd beter dan dat de kazerne gewoon volledig verdwijnt uit Niel zoals het oorspronkelijke (onaanvaardbare!) plan was. 
Dat daarnaast er ook duidelijk gekozen wordt voor een vrijwilligerskorps, vinden wij bijzonder belangrijk. Niemand twijfelt aan de inzet en de kwaliteit van de dienstverlening door onze vrijwillige brandweerlieden – en dat wordt volgens ons ook bevestigd in de beleidsvisie. 

Voor CD&V is het eigenlijk vrij eenvoudig: de brandweerhervorming houden we niet tegen. Halsstarrig vasthouden aan de huidige situatie lost niets op. Als je wil fietsen met de remmen dichtgeknepen, dan geraak je niet vooruit. Integendeel, de kans op vallen is zeer groot. En dat kan heel pijnlijk zijn. Daarom hebben wij ervoor gekozen om een realistisch plan te steunen. Een plan dat volgens ons absoluut geen afbreuk doet aan de veiligheid van de Nielse bevolking èn bovendien ook het voortbestaan van het vrijwilligerskorps formeel bevestigt.

Is dat een vrijgeleide voor het gemeentebestuur of de korpsleiding om vanaf nu zomaar hun zin te doen? Verre van. Zijn daarmee alle vragen opgelost en bezorgdheden weggewerkt? Evenmin. Maar de beleidsopties die werden goedgekeurd staan wel zwart op wit, heel hard, op papier. Dat betekent dat die niet zomaar gewijzigd kunnen worden. Het zal er nu op aankomen om deze keuzes ook effectief te realiseren.

Net zoals andere dossiers zullen wij ook het dossier rond de brandweerkazerne in Niel kritisch en van nabij blijven opvolgen. Spreek ons er gerust op aan.