CD&V vraagt duidelijkheid over de bibliotheek


donderdag, 23 februari, 2017
De bibliotheek van Niel in de Antwerpsestraat

Op de gemeenteraad van 21 februari werd de intentieverklaring over de intergemeentelijke samenwerking op het vlak van bibliotheek en cultuur goedgekeurd. Ook CD&V steunt deze samenwerking. CD&V-fractieleider Tom Bridts vroeg aan het college wel meer duidelijkheid over de toekomst van de bibliotheek in Niel.

“Al in 2010 werd een Open Oproep gelanceerd voor de aanpassing van de bibliotheek in de Antwerpsestraat. Het huidige bestuur veegde die plannen echter snel van tafel. Ondertussen gebeurde er niets om de bibliotheek aan te passen. Volgens de planning is er wellicht pas in 2022 een nieuw bibliotheekgebouw”, stelt Tom Bridts vast. “Meer dan tien jaar gaan zo verloren. Bovendien is het nog helemaal niet duidelijk welk soort bibliotheek er komt.”

In de intentieverklaring over IVEBICA – dat is de intergemeentelijke samenwerking op het vlak van bibliotheek, cultuur en academie tussen Hemiksem, Schelle en Niel – staat dat er in Niel minimaal een jeugdbibliotheek zal zijn. 

“Dit is veel te vaag voor ons”, beklemtoont Tom Bridts. “Voor het binnengebied waar de nieuwe bibliotheek komt wordt nu een masterplan opgemaakt. Dan moet toch meegegeven worden welke keuzes er gemaakt zijn voor de bib? Hoe rijm je dat met ‘minimaal een jeugdbibliotheek’? Een volwaardige bibliotheek vraagt immers meer ruimte en stelt andere eisen dan een minimale invulling als jeugdbibliotheek.

We zien zeker de meerwaarde van IVEBICA voor de inhoudelijke werking. Daarom steunen we dit ook. We vragen wel duidelijkheid over het nieuwe bibliotheekgebouw. Het college blijft rond de hete brij draaien zonder een echte visie op de bibliotheek. Na meer dan tien jaar verdienen de Nielenaren dat nochtans wel”, besluit Tom Bridts.