CD&V wil klaar-overs op alle belangrijke schoolkruispunten


dinsdag, 27 september, 2016
Gemachtigde opzichters op alle schoolkruispunten

CD&V Niel vraagt al jaren aandacht voor een veilig schoolbegin. Daarom stelde fractieleider Tom Bridts in de gemeenteraad van 27 september een vraag aan het college over het gebrek aan klaar-overs.

De gemachtigde opzichters – de zogenaamde klaar-overs – spelen een belangrijke rol in de verkeersveiligheid. Ze helpen onze kinderen en hun (groot)ouders veilig de straat oversteken aan gevaarlijke kruispunten op weg naar school en terug. Tot onze verbazing stelden we vast dat er in september beduidend minder gemachtigde opzichters actief waren dan vorig schooljaar” zo stelde Tom vast. ”Zeker op bepaalde gevaarlijke punten zoals aan het station, de spoorweg-overgang aan de Uitbreidingsstraat, de verplichte fietsoversteekplaats aan het begin van de Matenstraat, in de Antwerpsestraat thv de Vredestraat,... viel de afwezigheid van de gemachtigd opzichters op. Ook ongeruste ouders spraken ons hierover aan.”

Ondanks herhaalde contacten met de burgemeester sinds begin september (telefonisch, via e-mail, op de Commissie Openbare Werken en Verkeer) leek de situatie niet opgelost te geraken.  Ziekte, vakantie en een gebrek aan PWAers zouden hier aan de grondslag liggen. Verschuiven van gemachtigd opzichters bleek ook niet echt een haalbare kaart omdat niet iedereen op een eender welk punt gezet kan worden. 

Tom Bridts op de gemeenteraad: “Wij kunnen als CD&V wel begrip opbrengen voor de omstandigheden, maar dat lost het probleem natuurlijk niet op.  
Onze vraag is in de eerste plaats: hoe kan in de toekomst vermeden worden dat deze situatie zich herhaalt? Welke alternatieven zijn er om het tekort aan gemachtigd opzichters op te vangen?  Kan er eventueel tijdelijk gemeentepersoneel of politiepersoneel (wijkagenten, agenten van politie) ingezet worden om afwezigheden op te vangen om zo de veiligheid van schoolgaande kinderen (en hun ouders of grootouders) maximaal te garanderen?”

Schepen Vandervelde gaf toe dat er inderdaad een probleem was met het aantal gemachtigd opzichters. Tegelijk kondigde hij aan dat er twee medewerkers van het gemeentepersoneel die dag een opleiding hadden gekregen om als klaar-over ingezet te kunnen worden. Ook met het PWA-kantoor werd overlegd over twee mogelijk nieuwe kandidaten. Hij maakte zich sterk dat het probleem op korte termijn opgelost zou zijn.

 

Uiteraard is CD&V tevreden dat het college oor heeft voor onze bekommernis voor de verkeersveiligheid en – op ons aandringen - dan toch haar verantwoordelijkheid neemt. Uiteraard blijven we de situatie op de voet volgen. Verkeersveiligheid blijft immers een prioriteit voor CD&V Niel.