Ook CD&V dient bezwaarschrift tegen Bioterra in


maandag, 25 januari, 2016

De milieuvergunnningsaanvraag van Bioterra voor een nieuwe site in Ruisbroek stoot op heel wat verzet bij de bevolking van Puurs, Boom en Niel. 
Op de infovergadering in Ruisbroek op woensdag 20 januari slaagde de directie van Bioterra er niet in om de onrust weg te nemen, integendeel. Ook CD&V Niel vindt het geen goed idee om weer een afvalverwerkend bedrijf in deze zone toe te laten, waar er al vier dergelijke bedrijven actief zijn. Vooral het risico op geluid-, stof- en geurhinder baart zorgen. Zeker de vraag om 's nachts schepen te mogen laden en lossen is onaanvaardbaar. De afstand tot de woningen bedraagt immers minder dan 300 meter. Door de overheersende windrichting en met enkel de Rupel tussen de twee in, zal vooral Niel te maken krijgen met stof- en geluidsoverlast.

"Aan de mensen van Niel die het verhaal van Silt hebben meegmaakt en vroeger ook de stortproblematiek in de Rupelstreek, krijg je dit niet uitgelegd" stelde Tom Bridts op de Nieuwjaarsdrink op 22 januari. "De vraag die in dit dossier moet beantwoord worden door de Bestendig Deputatie (want zij moeten de vergunningsaanvraag beoordelen) is niet: "Onder welke voorwaarden kan Bioterra daar haar activiteiten uitvoeren?" maar eerder "Vinden we het vandaag de dag maatschappelijk aanvaardbaar dat er nog een bedrijf als Bioterra bijkomt in deze zone, vlakbij de woonkern van Hellegat?". 

De Nielse CD&V-afdeling besliste daarom ook een bezwaar in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van Puurs.