Visie


{uitzicht inbegrepen}

{uitzicht inbegrepen}  is onze slogan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee geven we een positieve en hoopvolle boodschap voor de Nielse toekomst. Het beleid van de voorbije jaren getuigde van weinig samenhang en inzicht. Dat ging ten koste van ondermeer de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Heel wat belangrijke dossiers, zoals het binnengebied, het Jokot, de sporthalomgeving en het parkeerprobleem bleven aanslepen zonder resultaat.  De open ruimte in Niel werd in sneltreinvaart volgebouwd, maar mobiliteit en infrastructuur bleven onaangepast. De groeiende problemen daardoor zien we elke dag. CD&V biedt nu uitzicht op beterschap, met een samenhangende visie op de toekomst van Niel.

Samen met u gaan we voor een gemeente waar het goed is om te wonen. Waar mensen zich thuis voelen. Dat betekent niet alleen een mooi huis, maar ook een gezonde en groene omgeving met voldoende ontspanningsmogelijkheden. Met plaats voor de jeugd, verkeersveilige straten, aandacht voor lokale economie en voor het welzijn van iedereen. Met ruimte voor mensen om met elkaar te praten. Waar ook het gemeentebestuur naar je luistert. Waar iets te beleven valt voor wie wil, maar waar je evengoed tot rust kan komen. Kortom: een duurzaam, mooi,  veilig en menselijk Niel waar het goed is om te wonen voor iedereen.

Hoe kunnen we dat bereiken? Ondermeer door een nieuwe renovatiepremie die kadert in een toekomstgericht woonbeleid. We kiezen resoluut voor het behoud van het Jokot in een groen binnengebied en meer plaats voor de jeugd. We gaan voor verkeersveiligheid waarbij de zwakke weggebruiker centraal staat en voeren 30 kilometer per uur in in heel het centrum. We zorgen voor stimulansen voor de lokale economie,  door ondermeer een groener en mooier centrum.  Een echt Sociaal Huis wordt de spil van ons welzijnsbeleid, de strijd tegen armoede en aangepaste dienstverlening voor senioren. Met een multifunctionele zaal en kwalitatieve uitrusting ondersteunen we verenigingen en vrijwilligers. Tot slot gaan we voor een beter financieel beleid met meer participatie en een volwaardig elektronisch loket .

{uitzicht inbegrepen}  is geen verzameling holle slogans, maar een visie op de toekomst. Voor Niel, voor uw wijk, uw straat.

uit’zicht [zelfst. nmw;  het ~; o; meervoud: uitzichten]:
               
1. waar je op uitkijkt;
                2. vooruitzicht, kans om in de toekomst iets te krijgen; 
                3. toekomstbeeld, visie;
                4. hoop

Klik hier voor ons volledige programma.

Klik hier voor onze verkiezingsthema's.