Een meerjarenplan bestaande uit Beton, Bakstenen en Belastingen kunnen wij niet goedkeuren.

De basis voor de afkeuring van dit meerjarenplan door onze CD&V-fractie is het financieel wanbeleid met oa onrealistische veronderstellingen, een enorme stijging van de schulden en een inconsequent indexeringsmechanisme wat betreft belastingen en subsidies.

Dat de inwoners van Niel dit allemaal mogen betalen door een meer dan gemiddelde aanvullende gemeentebelasting en een stijging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing met niet minder dan 60%, kan voor ons absoluut niet door de beugel.

En dat tot slot door alle aandacht voor beton, bakstenen en belastingen ook maar enige vorm van sociaal beleid ‘vergeten’ is en dat een groenbeleid stiefmoederlijk wordt behandeld, doet voor ons de deur helemaal dicht.

Wij liggen er wakker van dat alle inwoners van Niel door toedoen van het schepencollege verplicht worden om meer belastingen te betalen voor de lasten die zij zullen ondervinden voor de lusten die het college voor ogen heeft.

Onze CD&V-fractie heeft dit meerjarenplan om aangehaalde redenen niet goedgekeurd.

De bedekingen die we op de gemeenteraad van 07/01/2020 geformuleerd hebben kan je hier nog eens nalezen