Omdat straten en pleinen heraanleggen niet gratis is, omdat investeren in gebouwen veel geld kost en bijna alle gemeentelijk patrimonium verkocht is, moet de gemeente elders op zoek naar geld. De komende weken onderzoeken we de impact van de plannen van het gemeentebestuur op het dagelijkse leven van de Nielenaar.


Vandaag belichten we … de verenigingen.


Het is ondertussen duidelijk dat de subsidies aan verenigingen, organisaties en adviesraden de komende 5 jaar niet meer geïndexeerd worden. Dit betekent in feite dat de subsidies verlaagd worden. Bovendien worden de lokalen van de vroegere gemeenteschool niet meer gratis of aan een spotprijs ter beschikking gesteld voor evenementen van de Nielse verenigingen, waardoor zij ook hier in de buidel moeten tasten. Minder subsidies en extra kosten, dat kan alleen leiden tot verhogingen van de ledenbijdrage, een extra vlaaienslag of een andere activiteit om geld in het laadje te krijgen, of extreem gewoon de werking stopzetten.


En dat allemaal omdat de gemeente liever investeert in beton en bakstenen dan in mensen …