Op de gemeenteraad van 3 september heeft schepen van onderwijs Eddy Soetewey gegarandeerd dat voor het schooljaar 2019 – 2020 het middagtoezicht en het busvervoer door de gemeente gedragen zullen worden, zoals dit in het verleden ook steeds het geval was. Het gaat hier om een kost van ca. 30.000 € per school op jaarbasis.

Wat schepen Soetewey niet kan bevestigen, is dat de scholen ook de volgende schooljaren van deze ondersteuning kunnen genieten. Dat wil zeggen dat de scholen deze toch wel aanzienlijke kost zelf zullen moeten dragen. CD&V Niel is bezorgd van waar dit geld moet komen. Met een extra vlaaienslag zullen we het alvast niet redden. Als dit maar niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit door bijvoorbeeld personeelsuren, die nu opgaan in leerlingenbegeleiding, in te zetten voor middagtoezicht.

Schepen Soetewey moest ons op de gemeenteraad van 22 oktober het antwoord schuldig blijven. Volgens hem was het nog te vroeg om dit te beantwoorden en moet de meerjarenbegroting nog opgesteld worden.

CD&V Niel is bezorgd en volgt dit dossier verder op. Het schepencollege kan er op rekenen dat onze vragen op een van de volgende gemeenteraden terug aan bod zullen komen.