Meerderheidspartijen Open Vld en N-VA hebben een akkoord bereikt over een besparingsronde. Onder het mom van een verlaging van de opcentiemen op de Onroerende Voorheffing wegens de moeilijke corona-tijden komen ze naar buiten met een “besparingsplan”.

De 28 OCMW-flats voor senioren in de Volkenbondstraat worden verkocht en er worden 6.5 miljoen aan investeringen geschrapt. Of de huurders van deze flats beschermd kunnen worden, dat is bij lange na niet zeker.

De verlaging van de opcentiemen is een verbloeming van de feiten, want zoals u weet: in januari verhoogden Open Vld en N-VA de opcentiemen op de Onroerende Voorheffing van 976 naar 1550 (wat Niel op nummer 1 zette in heel Vlaanderen). Deze verhoging zorgde – terecht – bij heel wat Nielenaars voor hevig protest. Nodeloos om te zeggen dat de oppositiepartijen CD&V en Spa-Groen hier zwaar tegen in de aanval gingen.

Kortom, beste Nielenaar, er komt nog altijd een verhoging van 30% van de onroerende voorheffing de komende jaren, een verhoging van 976 naar 1236 en geen verlaging zoals nu zo mooi wordt naar buiten gebracht.

Een aantal investeringen worden dus geschrapt, auto- of fietsdelen wordt beperkt tot een maximumbudget van 10.000 euro, het budget voor themaverlichting wordt teruggebracht naar een maximum budget van 20.000 euro op jaarbasis, het budget voor burgerprojecten wordt geschrapt, de Niel-app voor smartphones wordt stopgezet, subsidieverhoging om de lokale handel (inclusief de horeca) nieuw leven in te blazen : foetsie, besparingen bij de administratie, voor de bibliotheek (de Ivebica-samenwerking met Schelle en Hemiksem) ziet het er ook niet al te rooskleurig uit, … en nog meer van dat fraais, het lijkt wel alsof er voor de Nielenaar écht niets meer af kan.

Of het zou de peperdure vernieuwing van de Heideplaats moeten zijn natuurlijk...

Als je als burger dan dacht van nog wel goed te zitten nu, het is nog niet gedaan. De gemaakte belofte dat de personenbelasting in 2023 en 2024 zou dalen met 0.1% blijkt ook een loze belofte te zijn, dat “engagement wordt verlaten”. 

Kortom, de geest van het decreet van de Vlaamse Regering van 17 april wordt hier met de voeten getreden, dit decreet laat de gemeenten toe om nog wijzigingen te maken aan de opcentiemen onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 in het kader van Corona, maar dit decreet is in het leven geroepen om budgetten vrij te maken om zaken zoals aankoopcheques voor lokale handelaars te bezorgen aan de burgers, niet om een meerjarenplanning die slecht viel bij de burger bij te sturen.

Fractieleider Bert De Ridder : “Dit is eigenlijk ongehoord, dat er besparingen nodig zijn, dat hadden we al langer begrepen, daar hebben we op gehamerd bij de besprekingen van het Meerjarenplan, maar dat er op deze manier zou bespaard worden, dat had niemand verwacht, telkens weer de burger raken in de portemonnee, dingen afpakken die voor de Nielenaar het verschil kunnen maken en niet willen raken aan de investeringen waar niemand op zit te wachten. Wat mij vooral vreemd lijkt is dat – ondanks deze besparingen – de schuld van de gemeente alsnog zou oplopen van 20 naar 24 miljoen tegen het einde van deze legislatuur”