Eerder dit jaar luidde het nog in de besprekingen van de meerjarenplanning en de besprekingen van de belastingen dat er “echt niets anders op zat dan dat de belastingen zouden stijgen”. Nu is er blijkbaar toch een manier gevonden om de gemeentelijke opcentiemen minder te laten stijgen.

Minder laten stijgen, want jammer genoeg zullen de lasten alsnog met 30% stijgen in plaats van de in eerste instantie voorziene 60% Voor de duidelijkheid : de nieuwe opcentiemen zullen dus 1236 zijn in plaats van de voorziene 1550.

Dit werd beslist op de gemeenteraad van 19 mei 2020.

Het hoeft geen betoog dat deze verlaging er is gekomen door de druk die de oppositiepartijen en de Nielenaar hebben uitgeoefend op het bestuur.

Laat vooral duidelijk zijn dat wij zullen blijven ijveren voor de verdere verlaging van deze (oneerlijk toegepaste) belastingen.