In 2017 heeft de gemeente Niel een verbintenis – het zogenaamde Burgemeestersconvenant 2020 – ondertekend met als doelstelling tegen 2020 de CO2 uitstoot met 20 % te reduceren. Vandaag blijkt echter uit de cijfers gepresenteerd door Igean in de Nielse Klimaat en Milieuraad, dat de CO2 uitstoot in Niel met 2 % gestegen is ten opzichte van het referentiejaar 2011. De doelstelling in 2020 behalen wordt een onmogelijke opdracht.

Wij van CD&V Niel vroegen op de gemeenteraad van 22 oktober aan onze burgemeester of hij tevreden is over de prestaties wat betreft de vermindering van CO2 uitstoot.

Als reactie hierop trekt de meerderheid deze cijfers in twijfel omdat er een foutenmarge van 2 % op de cijfers zit. Hoe zonder deze foutenmarge onze prestaties dan wel in de buurt van de doelstellingen zouden zitten is ons een raadsel.

Bovendien – zo beweert burgemeester Tom De Vries – participeert onze gemeente in de holding ‘Fineg’, die investeert in onder andere duurzame energie en rekent hij een deel van de realisaties van deze holding mee in het gemeentelijk resultaat van Niel. Wij hadden graag meer actie gezien op Nielse bodem, in plaats van elders.

De gemeente kan wel enkele realisaties voorleggen: een mobilisatie van het gemeentepersoneel om met de fiets te komen, geleidelijke overstap naar LED straatverlichting (tegen 2030…), bouw van energiezuinige gebouwen zoals het sociale huis. De burgemeester moest ook toegeven dat de opgelegde doelstelling om elk jaar 100 bomen te planten niet gehaald is. 

Wij zien alleen maar groen verdwijnen en zullen dit blijven aankaarten tot dit aangepakt wordt.