Het is een idyllisch plaatje, de foto van de oude kleibagger in de vijver aan het Waterfront. Nog even. Want in de gemeenteraad van 23 oktober beslisten Open VLD en N-VA om een Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed te keuren dat een ernstige bedreiging hiervoor vormt. Dat ze hierbij op voorhand afspraken maakten met Vlaams Belang en zo het cordon sanitaire opbliezen, deerde hen blijkbaar niet.

Het dossier van het RUP Waterfront loopt al enkele jaren en is een te complex dossier om op enkele lijntjes uit te leggen. Kort gezegd: de bedoeling is op het einde van de Galileilaan een woonproject mogelijk te maken. Dat hangt samen met een nieuwe aanpak om het Wetenschapspark nieuwe ontwikkelingskansen te bieden.

Goed voor de werkgelegenheid en voor de uitstraling van Niel, dat wel. We steunen dus zeker en vast de ontwikkeling van het Wetenschapspark, laat dat duidelijk zijn. Maar moeten er daarom appartementsgebouwen van meer dan 25 meter hoog toegelaten worden? Moeten die gebouwen in de vijverrand gebouwd kunnen worden? Moeten de vijvers deels gedempt kunnen worden? Moeten er zoveel appartementen komen die gericht zijn op ‘de betere inwoners’ zoals een Open VLD-schepen het ooit noemde? Voor CD&V alvast genoeg vragen om “neen” op te antwoorden en tegen te stemmen. En hoewel de bevoegde schepen anders deed uitschijnen op de gemeenteraad, heeft CD&V van bij de start van dit project vraagtekens gesteld bij de impact op de natuurwaarden, op de mobiliteit en de leefbaarheid en gevraagd naar betaalbare woningen en een sociale mix. Daar had de meerderheid echter jarenlang geen oren naar.

Het idee van in de vijverranden te bouwen, tot tegen het water, is niet nieuw. Integendeel, al in 1991 werd dit voorgesteld als mogelijkheid, bij de eerste plannen voor het wetenschaps-park. Deze visie is ondertussen al achterhaald door de POM, de initiatiefnemer voor dat wetenschapspark. Zij kozen ervoor om net van de vijvers weg te blijven om de aanwezige natuurwaarden beter te beschermen en het groen meer kansen te geven. Niet zo voor Eiffage, de projectontwikkelaar die oorspronkelijk meer dan 200 appartementen wilde bouwen. Uiteindelijk zullen het er 175 worden, en die zullen tot vlak aan het water komen. De randvoorwaarden daarvoor werden immers gisteren goedgekeurd. En dus mag je er vrij zeker van zijn dat het mooie zicht aan de baggerput verdwijnt. In de plaats van de bomen en de struiken aan de rand komen er dus ‘kwaliteitsvolle’ (lees: veel te dure) appartementsblokken.

CD&V en SPa/Groen hielden gisteren (opnieuw) een sterk pleidooi om dit plan niet goed te keuren, maar voor een kleinschaligere invulling te gaan, om zo de leefbaarheid te garanderen, de mobiliteit onder controle te houden en de aanwezige natuur maximale kansen te bieden. De meerderheid had hier echter geen oren naar. De reden? 1,8 miljoen euro aan inkomsten voor de gemeente. Of toch misschien, want het is niet meer dan een raming van inkomsten uit een meerwaardebelasting. “Wij zorgen dat u ongebreideld hoog mag bouwen en u betaalt ons daarvoor”, zo lijkt het wel. ‘Uitverkoop’, noemen we dat ook wel eens. De ontwikkelaar die dit moet betalen kan (en zal wellicht) die belasting echter nog aanvechten.

Bij de stemming over het RUP koos Vlaams Belang de zijde van de meerderheid - terwijl zij zich in februari van dit jaar nog onthielden bij de voorlopige vaststelling ervan. Terwijl de kopman van die partij in de wijk woont waarvan meer dan 100 bewoners een bezwaar indienden tegen het plan. Is het dan verkeerd om te veronderstellen dat hierover afspraken gemaakt zijn tussen Vlaams Belang en het College? Laat ons een kat een kat noemen: hoe je het ook draait of keert, het cordon sanitaire is gisteren doorbroken in Niel.

En in de plaats krijgen we 175 appartementen, meer auto’s, minder groen en minder mooie hoekjes in Niel. Niet ons idee van een goeie deal.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.