Annelies Boost

Lid Afdelingsbestuur

  • Geboortedatum:

    15 december 1974

  • Geboorteplaats:

    Essen

Als kind groeide ik op in het landelijke Essen, reeds decennia een CVP/CD&V-bastion. Zowel op de katholieke meisjesschool als in de Chiro was de invloed van CD&V duidelijk voelbaar.
Terugkijkend naar mijn familiegeschiedenis op politiek vlak is er mijn bedovergrootvader – Lodewijk Van Nueten – die van 1898 tot 1926 burgemeester was van Meerle. Tijdens zijn burgermeesterschap in de oorlogsjaren (WO1) hield hij een dagboek bij waarrond momenteel een tentoonstelling loopt in Meerle. Tevens was er ook mijn overgrootvader – Vital Van Nueten –die bestendige afgevaardigde was van CVP in de provincieraad. Hij was mede betrokken bij de oprichting van het Rivierenhof en de opstart van lokale bedrijven zoals Inza.

Na mijn opleiding als sociaal verpleegkundige ging ik aan de slag bij het Antwerpse OCMW wat een uitstekende basis vormde voor mijn verdere professionele carrière. In de grootstad stond ik dicht bij de mensen en maakte kennis met een uitgebreid netwerk aan sociale voorzieningen. Nadien rolde ik de geestelijke gezondheidszorg in waarin ik tot op heden actief ben. Elke dag opnieuw luister ik naar verhalen van en over mensen in deze streek. Als medewerker in een mobiel crisisteam stap ik vele deuren binnen. Dichtbij de mensen hoor en zie ik verhalen over armoede, verdriet en de drukte van onze maatschappij. Na vele jaren actief te zijn geweest rond welzijn op professioneel vlak ambieer ik om in onze gemeente mee aan de slag te gaan met thema’s zoals armoede, wonen en algemeen welzijn.

Nu de kaap van 40 is gepasseerd ben ik op zoek naar meer betekenis binnen de maatschappij. Deze zoektocht naar zingeving is geworteld in een gedrevenheid om te kunnen meewerken aan een samenleving waarin ik me goed voel. Een samenleving waarin ikzelf niet langer aan de kant blijf toekijken maar waarin ik op mijn eigen bescheiden manier tracht bij te dragen.

Geenszins wil ik als persoon in de spotlight staan. Veel liever werk ik inhoudelijk mee aan thema’s die me nauw aan het hart liggen zoals de armoede in Niel, woonbeleid en de uitbouw van een lokaal dienstencentrum.