Bert De Ridder

Fractieleider Gemeenteraad, Lid Afdelingsbestuur, Gemeenteraadslid

  • Geboortedatum:

    1 augustus 1969

  • Geboorteplaats:

    Reet

Ik ben wat je een geboren en getogen Nielenaar kan noemen. Ik studeerde Informatica aan de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen en sindsdien werk ik als informaticus met een specialisatie in het beheer van servers en internettoepassingen. Samen met mijn vrouw Krisje heb ik 2 schatten van kinderen. 

Als trotse vader van een dochter en een zoon, hecht ik veel belang aan jeugd en de mogelijkheden die de gemeente kan bieden aan jongeren en verenigingen. Als vrijwilliger heb ik de noden van deze organisaties goed leren kennen. Ik vind het heel belangrijk dat deze vrijwilligers de steun en kansen krijgen waar ze door hun inzet recht op hebben. Dit geldt uiteraard voor alle verenigingen die er door hun werking naar streven om mensen bij mekaar te brengen.

Ik ben net als Tom altijd actief geweest als vrijwilliger. Ben in de Chiro geweest. Daarna heb ik samen met een aantal anderen in 1995 het Jokot opgericht (als natuurlijk uitvloeisel van het door Walter De Winter opgezette JOngeren KOntakt. Toen ik kinderen kreeg, was het voor mij vanzelfsprekend dat ik in het Oudercomité van de St-Hubertusschool actief ging zijn. Nadat mijn kinderen naar een andere school zijn gegaan (BuLo) ben ik ook uiteraard actief geworden en heb het voorzitterschap van het Oudercomité van Ritmica op mij genomen.

Wat ik zelf het sleutelwoord vind in onze campange is het woord SAMEN. Geen politiek vanuit ivoren torens, maar inspraak van iedereen, zowel van de experts als van Jan met de Pet.
Mobiliteit en Milieu draag ik ook hoog in het vaandel, auto’s afschaffen, dat is niet het plan (althans niet het mijne), maar fietsen en te voet gaan veiliger en aangenamer maken, daar vind ik wel dat er nog werk aan de winkel is.

Wat er volgens mij ook beter kan is het contact met buurgemeenten; veel problemen die zich stellen zijn gemeentegrens-overschrijdend en worden dikwijls afgewimpeld met de woorden "Daar kunnen wij als gemeente alleen niets aan doen".  Samenwerken - over de gemeentegrenzen heen - ligt dan zo voor de  hand. Dat doe ik als IT’er dagelijks: mensen laten communiceren om dan vast te stellen dat een oplossing dikwijls gewoon voor het grijpen ligt.

Een open en sociaal beleid voor iedereen, ongeacht de leeftijd, ras of religie; dat is de uitdaging waar ik mezelf voor geplaatst heb. Gezin, jeugd, mogelijkheid tot ontspanning, ruimte voor professionele activiteiten, groen en verkeersveiligheid zijn mijn belangrijkste agendapunten. Ik ben blij dat CD&V Niel mij het vertrouwen en de steun geeft om dit uitzicht te kunnen verwezenlijken.

Mijn ervaringen stel ik graag ter beschikking van CD&V Niel. Ik ben nooit actief op zoek gegaan naar politiek engagement, maar toen ik op een goeie dag gevraagd werd, nam ik de beslissing om in mijn vaders (“De Jos”) voetsporen te treden bij CD&V Niel