Carla Verlinden

    Het Sint-Hubertusplein is de thuishaven van Carla. Ze verhuisde twee jaar geleden samen met haar man Paul naar een appartement, maar als echte Nielenaar bleef ze wel trouw aan ‘haar’ plein. Ze woont er al jaar en dag en wil er nooit weg, dat is wel duidelijk.

    Zorgen voor anderen zit Carla in het bloed. Als huisvrouw leefde ze voor haar gezin, en ze was vroeger ook OCMW-raadslid. Ondertussen is ze al bijna 30 jaar voorzitter van Samana, het vroegere Ziekenzorg. “Ik blijf dat doen omdat ik het graag doe” zegt ze daarover, “maar gelukkig heb ik ook een heel goeie ploeg die heel hard werkt. We zijn de voorbije jaren serieus gegroeid als vereniging. Dat is te danken aan het werk van vele handen.”

    “Ik vind dat er in Niel nog meer aandacht mag gaan naar mantelzorgers”, vertelt Carla verder over haar engagement. “Het is een taak die vaak onderschat wordt maar zo belangrijk is. Zorgen voor anderen is het mooiste dat je kan doen, maar het is voor veel mensen echt wel een dag- èn nachttaak! Daarom heb ik heel veel respect voor mantelzorgers, en blijf ik me er voor inzetten zolang ik kan.”