Hilde Vermant

    “Fotografie is mijn liefste bezigheid, maar de zorg voor mijn kleinkinderen gaat nog steeds voor” zegt Hilde zelf. Zo kennen we haar: altijd in de bres voor haar familie. Al moet het gezegd worden dat ze ook fantastisch mooie foto’s maakt van dieren in hun natuurlijke omgeving.

    Hilde groeide op in een katholiek gezin in Niel, studeerde voor kinderverzorgster - in het bijzonder voor gehandicapte kinderen-, ging naar de Chiro en was er een paar jaar leidster. “Toen ik trouwde met Jos De Ridder heb ik mijn aandacht volledig gericht op het opvoeden van mijn 2 kinderen Marleen en Bert. Een van mijn vrijetijdsbestedingen tijdens die periode was mijn lidmaatschap van het bestuur van de toenmalige “Vrouwenbond” (nu Femma), waar ik onder andere de uitstappen uitstippelde en organiseerde. Jaarlijks vond ik ook nog de tijd om met de Chiro-meisjes mee op kamp te gaan als kookmoeder.” Een heel herkenbare situatie voor heel veel vrouwen.

    Ze werkt bij CD&V vooral achter de schermen, maar steunt de partij voluit. “Ik ga voor een sociaal Niel, waar iedereen zijn mening niet alleen mag, maar vooral ook kán uiten. Een sociaal Niel met veel aandacht voor de kinderen, ouderen en – last but not least – de zwakkeren in de samenleving.” Da’s Hilde ten voeten uit.